Utbildad personal

Utbildad personal
Vår viktigaste resurs är vår personal. Vi har en kompetent personalgrupp som lyssnar till dina behov och uppmärksammar dina önskemål. Vår personal är professionell  och har gedigen erfarenhet. Stor del av personalen är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. De är inriktade inom demens och epilepsi, vård i livets slutskede, olika typer av förflyttning, anhörigstöd, avlastning samt relation och språkkompetens. Amandas Omsorg har olika språkkompetenser. Svenska är obligatoriskt. Utöver det har vi personal som kan tala arabiska, tigrinja, amhariska, tyska, engelska och andra etniska språk.

Tystnadsplikt
All personal har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte berättar något om dina personliga förhållanden till någon utomstående.

Synpunkter
För att vi ska kunna bli bättre vill vi att du berättar för oss om du har klagomål eller om det är något du har synpunkter på.

Verksamhetsområden
Vi är verksamma i hela Sverige. 

Vår delaktighet och samverkan

Vi finns till för Dig som har behov av personlig assistans. Vi behandlar människor som vi själva vill bli behandlade. Din assistans påverkar din livskvalitet. Du vet det, men det viktiga är att vi förstår. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar. Dessa fyra grundpelare är Inflytande, Trygghet, Flexibilitet och Förståelse.

Vår identitet som företag kan bäst beskrivas som genuint ansvarstagande. Det genuina skapades genom ledningens och personalstyrkans stora engagemang och hjärta för funktionshinderfrågor. Idag förvaltar vi det genuina engagemanget med stor respekt och ansvarar att driva verksamheten vidare. Vår styrka idag är att vi arbetar nära kunderna och assistenter. Vi känner er och ni känner oss. På det sättet förstår vi varandra bäst. Vår ambition är att alltid se individen och arbeta med hjärtat.

Vad vi gör och utför

Vår personliga assistans strävar efter och ger dig möjlighet att leva ett liv som alla andra även om du har omfattande funktionshinder. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara vardagen med allt vad det nu innebär. Grundtanken är att alla har rätt till ett självständigt liv – att “leva som andra”, grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet. Assistansen utförs av en eller flera assistenter.

Vi hjälper dig gärna med:
– LASS och andra stödformer
– Beslut om assistansersättning, assistansersättningens timbelopp
– Förutsättningar för rätt till assistansersättning
– Utredning och dokumentation
– LSS Personkrets
– Handikappreformen och rättighetslagstiftningen
– Bedömning av rätten till assistansersättning
– Kommunen och Försäkringskassan
– Redovisning och avräkning
– Ändrade förhållanden och omprövning mm