Vi finns här för dig

Du kan i lugn och ro luta dig tillbaka och överlämna ansvaret till oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

1

Den första kontakten

Är det något som du inte är nöjd med gällande din assistans? Eller kanske något som du skulle vilja förbättra?

Kontakta gärna oss så pratar vi igenom din situation. Vi finns här för dig och träffas där det passar dig bäst. För oss är det viktigt att du känner dig trygg. Därför vill vi gärna veta vad du behöver och hur du skulle vilja att din personliga assistans såg ut. Vårt samtal är naturligtvis belagt med tystnadsplikt. Mötet är kostnadsfritt och du förbinder dig heller inte till något.

Efter vårt möte återkommer vi med ett förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig, så att du får personlig assistans som verkligen är på dina villkor. Sedan kan du i lugn och ro själv bestämma hur du vill gå vidare.

Har jag rätt till personlig assistans?

Beslut om personlig assistans tas utifrån två lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken 51 kap. Det är kommunen eller försäkringskassan som beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du assistans under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen för detta och över 20 timmar ansvarar försäkringskassan för. Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov.

Hör av dig till oss för att få trygga och

personliga råd. Välkommen!

icon

08 26 11 96

Juridisk rådgivning

Du som behöver hjälp med ansökan har vi jurist som svarar på frågor och stöttar dig i alla processer kring ett assistansbeslut.

Assistans

För dig som vill ha stöd, hjälp och fortfarande ha ansvar för dig själv i din situation. Vi erbjuder dig personlig assistans med assistenter med lång erfarenhet.

Support dygnet runt

God assistans skapas via tillgänglighet och att ni ska kunna kontakta oss när ni vill. Därför har vi en jour för både dig och dina assistenter som är tillgänglig dygnet runt, året runt, så att ni får den hjälp ni behöver.