Vi finns till för Dig

Vi finns till för Dig som har behov av personlig assistans. Vi behandlar människor som vi själva vill bli behandlade. Din assistans påverkar din livskvalitet. Du vet det, men det viktiga är att även vi förstår. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar. Dessa fyra grundpelare är Inflytande, Trygghet, Flexibilitet och Förståelse.

Vår identitet som företag kan bäst beskrivas som genuint ansvarstagande. Det genuina skapades genom en ledning och personalstyrkas stora engagemang och hjärta för funktionshinderfrågor. Idag förvaltar vi det genuina engagemanget med stor respekt och ansvarar också för att driva verksamheten vidare med goda förutsättningar. Vår styrka idag är vår erfarenhet och vår ambition att alltid se individen och ha kvar det stora hjärta som lade grunden till vårt assistansbolag och hur vi arbetar.

Boka ett möte med oss!