Amandas Omsorg AB

GDPR

ALLMÄN INFORMATION

Vi på Amandas Omsorg AB respekterar din integritet
och rätten till kontroll över dina personuppgifter. Därför kommer vi att
vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna
data kommer självklart skyddas.

Denna policy för integritet beskriver vilka uppgifter vi samlar
in, i vilket syfte, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna
uppgifter, samt våra kontaktuppgifter. Denna policy för personuppgifter
gäller när du besöker webbsidor och/eller använder tjänster som ägs och/eller administreras
av Amandas Omsorg AB.

Amandas Omsorg AB är ansvarig för personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och har ansvar för att behandling
sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy ingår även i alla av andra
företags bilagor.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

I första hand inhämtar Amandas Omsorg AB uppgifterna direkt från dig som kund. Personuppgifter vi samlar in är exempelvis ditt namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Amandas Omsorg kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Amandas Omsorg AB registrerar personuppgifter i samband med följande:
· Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Amandas Omsorg AB.
· När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
· Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
· Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som du använder vid ett besök.

INSAMLING MED TILLSTÅND
Genom att du klickar på knappen ”Godkänn”, gör du ett godkännande att de personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som visas i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Du godkänner även att Amandas Omsorg AB får lägga en så kallad tredjepartscookie på din dator. Syftet med denna cookie är att underlätta din upplevelse genom att t.ex. komma ihåg de val som du har angett på hemsidan, som att t.ex. Amandas Omsorg AB komma ihåg inloggning. Denna cookie används även i säkerhetssyfte där vi kan se om besökaren är en riktig människa som besöker.

ANVÄNDNING AV INSAMLAD INFORMATION
I huvudsak behandlar Amandas Omsorg AB personuppgifter för de ändamål som visas nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingens tidpunkt:

· För att utföra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Amandas Omsorg;

· Möjliggöra god kundservice, som hantering av dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har gjort begäran på i exempelvis nyhetsbrev;

· För att kunna handha kundprofiler samt marknadsundersökningar; · För att skicka information vid en aktiv kundrelation mellan dig och oss;

· För att skicka väsentliga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

COOKIES
När du besöker vår webbplats kan det ske att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat tillstånd. Vid detta tillfälle lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
När du lämnar uppgifter till Amandas Omsorg AB ger du din tillåtelse att Amandas Omsorg AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Amandas Omsorg AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, befogat intresse eller samtycke.

Om Amandas Omsorg AB använder sig av befogat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan upphäva ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken “Kontakt” nedan. Enligt gällande lagstiftning sker behandlingen och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än nödvändigt med hänsyn till behandlingens ändamål.

Amandas Omsorg AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan komma att behållas längre då det krävs på grund av andra rättsliga krav, som Amandas Omsorg AB exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter observeras dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Amandas Omsorg AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst göra begäran på att dina uppgifter tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken “Kontakt”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras från vår sida får du gärna kontakta Amandas Omsorg AB.